HKKC 2012 IKGP Results

國際125 C.C. (Class A)  總決賽
車號
姓名
名次
9
Matthew SOLOMON
1
24
VEIT Daniel Ricardo
2
1
BUSATO Jorge
3
11
Chan Cheuk Hin, Jacky 陳卓軒
4
17
Liu Ngai Shing, Darwin廖毅承
5
 
洲際125 C.C. (Class B +C)總決賽
車號
姓名
名次
117
YU Siu Wing 余兆榮
1
123
CHAN Tsun Piu 陳峻標
2
101
LEE Chak Ming, Tommie李澤明
3
113
LAI Heung Wah, Jacky黎向華
4
110
LO Kai Wing , Jacky 盧啟榮
5
 
洲際100 C.C. ( YAMAHA CLASS)總決賽
車號
姓名
名次
203
Wesley CHENG Chin Tao 鄭展韜
1
208
Liu Zhuang Ling劉壯凌
2
207
CAO Zhuo曹卓
3
201
Karen LEUNG, 梁麗嫻
4
210
JING Ze Feng荊澤峰
5
 
12歲以下小童組 (CADET CLASS)總決賽
車號
姓名
名次
301
Yu Ka Po 余家寶
1
311
Leong Hon Chio 梁瀚昭
2
304
CHENG Cheuk Ying 鄭焯瑩
3
305
LAU Cheuk Hang 劉卓衡
4
302
Royce YU 余銓耀
5
 
旭田商業杯明星挑戰賽(男子組)
車號
姓名
名次
22
黃長興
1
42
梁焯滿
2
18
張建聲
3
46
施祖男
4

 旭田商業杯明星挑戰賽(女子組)

車號
姓名
名次
21
丘碧瑜
1
43
陳昭昭
2
1/45
邵美琪
3